Entorn natural

El Poblat de Pescadors de Sa Punta de s’Estalela, és un dels únics poblats de pescadors que es van assentar al sud de Mallorca durant el segle XVI. A causa del seu valor arquitectònic i antropològic, va ser catalogat com a bé d’interès cultural (BIC) pel Consell de Mallorca. Simplement podríem dir que és únic a Mallorca.

La Finca de s’Estalella es troba a la zona protegida de la Marina de Llucmajor, al sud de Mallorca. És una de les àrees més maques de l’illa, on conviuen grans extensions protegides com la increïble platja d’Es Trenc, l’enigmàtic Cap de Ses Salines o el màgic Parc Nacional de l’Illa de Cabrera.

Amb 300 hectàrees i 4 quilòmetres de costa verge, la finca és un gran paratge natural. La situació de les cases de pescadors és perfecte: estan orientades cap a l’est, mirant la badia d’Es Trenc i protegides del vent dominant de l’oest. Des de les casetes, a escassos metres de la vora del mar, a través d’arenosos senders i seguint la costa, un pot arribar a la costa oest, paisatge abrupte i penya-segats, dominat per la immensitat del mar i forts vents a l’hivern.

La zona costanera de la finca es troba poblada per majestuosos pinars mediterranis, assentats sobre un sistema de gran valor geològic. L’interior està dedicat a l’explotació agrícola i l’activitat cinegètica.

Flora i Fauna

Llegir més
Gràcies a la singularitat de l’enclavament, trobem una flora i fauna a Mallorca típiques del clima mediterrani mesotèrmic semiàrid. La Finca s’Estalella a Mallorca tracta d’una de les zones més temperades i seques de Mallorca, amb una temperatura mitjana anual de 17° i escassa pluviometria.

La importància del lloc resideix en la presència de diverses espècies animals i vegetals incloses en les Directives Europees. Sobretot es pot trobar un gran nombre d’espècies d’aus, tant residents com migratòries, que enriqueixen la zona amb el seu cant.

Espècies animals terrestres

Torlit comú = Burhinus oedicemus
Tallarol balear = Sylvia sarda balearica
Cogullada fosca = Galerida theklae
Corb marí emplomallat = Phalacrocorax aristotelis desmarestii
Falcó pelegrí = Falco peregrinus
Gripau balear = Bufo viridis baleárica
Tortuga mediterrània = Testudo hermanni
Tortuga babaua = Caretta caretta
Eriçó clar = Atelerix algirus
Geneta = Genetta genetta
Abubilla, Puput = Upupa epops

Espècies marines

Ratlla = Dasyatis Pastinaca
Mussola = Mustelus Mustelus
Ratlla elèctrica = Torpedo Torpedo
Peix agulla o pipa = Sygantus abaster
Reig = Sciaena umbra
Tord verd = Labrus viridis
Escórpora barbuda o cap-roig = Scorpaena scrofa
Déntol = Dentex dentex
Morena = Muraena helena
Posidònia = Posidonia Oceánica

Espècies Vegetals

Mata o llentiscle = Pistacia lenticus
Esteperola cap de gat = Heliathemum caput-felis
Pi mediterrani = Pinus Pinea
Romaní silvestre = Rosmarinus officinalis var. palauii

Catalogaciò

Llegir més
La Finca de s’Estalella i el poblat de pescadors es troben protegits amb les màximes figures de les proteccions mediambientals europees, estatals i autonòmiques, de les quals es pot gaudir d’una propietat privada.

La primera figura de protecció mediambiental va sorgir arran de la petició de la família propietària per evitar la catàstrofe de la Central Elèctrica de l’any 1991. Posteriorment la protecció va ser ampliada i es va catalogar com AANP (Àrea Natural d’Especial Interès d’alt Nivell de Protecció). En crear-se la Xarxa Europea Natura 2000 va ser registrada l’àrea com ZEPA (Zona d’Especial Protecció per les Aus) i LIC (Indret d’Interès Cultural). També gaudeix d’una protecció a escala estatal: IBA (Àrea Important per les Aus).

Les casetes de pescadors estan catalogades com BIC (Bé interès Cultural) a causa del seu estat de conservació i singularitat.